.

  .
RIJ-INSTRUCTEUR / TRICE
informatie over de opleiding rij-instructeur

.

   
INHOUD VAN DE PAGINA 
INDELING VAN DE OPLEIDING - DE EXAMENS - VERPLICHTE VOOR-OPLEIDING - KWALITEIT VAN DE OPLEIDING - SNEL STARTEN  - INSCHRIJVEN - MOTORRIJINSTRUCTEUR

De opleiding rij-instructeur

Auto rij-instructeur de basisopleiding. Waarna u vervolgopleidingen Motorrij-instructeur Vrachtauto- en busrij-instructeur kunt volgen.
U wilt rij-instructeurworden
VEEL GESTELDE VRAGEN
ONLINE EEN VRAAG STELLEN  

Wie kiest voor het beroep
rij-instructeur/trice, kiest bewust voor de opleiding voor één van de mooiste beroepen waarin:

*zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
*zelf (mede) te bepalen werkdagen en -tijden
*werken met (vaak jonge) mensen
*zeer goed verdienen
*het gebruik van een prachtige (les)auto

standaardwaarden zijn. 
Na het succesvol afronden van de opleiding heeft u de keuze tussen
werken in loondienst bij een rijschool of een eigen rijschool beginnen en autorijschoolhouder worden.

 

Succescentrum voor de rijinstructeur
Opleidingseisen van 2013 en 2014 in de cursus geïntegreerd!

Opleiding Rij-instructeur in Amsterdam volgens de eisen van 2013.Onze opleiding rij-instructeur wordt gegeven door vakdocenten die zich professioneel bezighouden met kwalitatief hoogwaardige opleidingen. In het hoofdkantoor van SAN Verkeersopleidingen aan de H.J.E. Wenckebachweg te  Amsterdam (waar de opleiding wordt gegeven) is tevens gevestigd Nederlands grootste verkeersschool (verkeersschool Nelen). Hierdoor bent u vanaf de eerste dag niet alleen omgeven door een vakkundig en zorgzaam team van specialisten voor uw opleiding rij-instructeur, maar u bevindt zich tevens in een prachtig ingerichte verkeersschool, waarbij u omringd bent door ruim 65 professionele rij-instructeurs die u meer dan graag deelgenoot willen maken van hun liefde voor uw toekomstige beroep. U leert het beroep van binnenuit. U kunt na het behalen van uw opleiding ook een eigen rijschool beginnen!
Altijd up to date!
Bij komende wijzigingen van de Wegenverkeerswet en de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen dient u als cursist rij-instructeur direct op de hoogte te zijn. Immers op uw examens dient u over de juiste kennis te beschikken. De opleiding voldoet aan de nieuwste exameneisen van 2013! Onze docenten worden regelmatig bijgeschoold en zijn aanwezig bij overleg met examinatoren om van gedachten te wisselen over de uitvoering van de examens.

Niet voor niets noemt men SAN Verkeersopleidingen.....

Het Succescentrum voor Rij-instructeurs.
 

  .
Snel opleiding rij-instructeur

BOVAG VAN
ESF Subsidie

Na het behalen van het instructiecertificaat krijgt u subsidie op een vervolgopleiding indien u lid bent - , of de rijschool waar u werkzaam bent en die u aanmeldt, lid is van
BOVAG afdeling VAN

De BOVAG staat er achter !
Onze opleidingen voldoen  aan de strenge kwaliteitseisen welke de BOVAG stelt en daarom tonen wij met trots het BOVAG kwaliteitsbeeldmerk

.

Uitgebreide voorlichting voor een optimaal resultaat.
Door het geven van de meest uitgebreide informatie over deze opleiding weet u goed wat u kunt verwachten tijdens de opleiding rij-instructeur.
Leest u onderstaande informatie dan ook goed door. 
Goed voorgelicht betekent goed gemotiveerd! Dit leidt automatisch tot hele goede examenresultaten. De hoogste examenresultaten! 

SAN Verkeersopleidingen behaalde met de opleiding rij-instructeur
gemiddeld over de periode 1987 - 2012 een slagingspercentage
van maar liefst 90,3 %.

De indeling van de opleiding en de examens rijinstructeur

De opleiding rij-instructeur/trice B (auto) is de basis-opleiding als u rij-instruc-teur/trice wilt worden en is onderverdeeld in 3 delen (fase 1, fase 2 en fase 3).
Fase 1 en fase 2 worden afgesloten met examens. Fase 3 bestaat uit een stageperiode, bij een daarvoor speciaal opgeleide en gecertificeerde stagedocent, afgesloten met een beoordeling en steekproef door een examinator van IBKI, de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewezen exameninstantie.

Fase 1 van de opleiding:
Verkeersdeelname 16 lesdagen
(
Theorie-examen 1; 60 schriftelijke vragen)
Verkeerswet en regelkennis,
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
Veiligheid,
Ander verkeer,
Verkeerstheorie,
Mobiliteit/Doorstroming/Milieu,
Verantwoord rijden als 1e- of als 2e bestuurder.

Rijvaardigheid
Verantwoord rijden als bestuurder
(examen; 75 minuten praktijkrit)
Dit deel van de opleiding bestaat uit:
Praktijklessen in de auto (examen; praktisch)
Theoretische taakprocessen van verkeerssituaties (examen schriftelijke vragen)

Fase 2 van de opleiding:
Didactische voorwaarden 16 lesdagen
(
Theorie-examen 2 Lesvoorbereiding;
60 schriftelijke vragen)
Dit deel van de opleiding bestaat uit:
-Lesplanning op maat maken,
Rijvaardigheidsdidactiek,
Organiseren.

(
Theorie-examen 3 Lesuitvoering en evalueren 60 schriftelijke vragen)
-Instructie geven,
Coachen van het leerproces,
Beoordelen van Rijvorderingen.
.

Aantekeningen maken tijdens de cursus rijinstructeur.

Fase 3 van de opleiding:
Praktijkstage als instructeur/trice in de auto (examen; praktisch)
40 uur stage met een echte cbr kandidaat, onder begeleiding van een stagementor, afgesloten met een beoordeling en steekproef door een examinator van IBKI.

Praktijkexamen rijinstructeur in AmsterdamDe examens.
De examens vinden plaats bij IBKI (Innovam Branche Kwalificatie Instituut) in Zaandam.
Innovam is de door de Minister van Verkeer Waterstaat aangewezen exameninstantie welke als enige het examen rij-instructeur mag afnemen in Nederland. Voordeel van deze oproepplaats is dat u nooit ver hoeft te reizen voor de praktijklessen.

De exameninstantie

Het Succescentrum voor Rij-instructeurs.

Aantekeningen maken bij de opleiding rij-instructeur.

De verplichte vooropleiding voor de opleiding rij-instructeur

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat diegene die rij-instructeur wil worden, in het bezit moet zijn van de hierna volgende bescheiden.
Bij uw inschrijving voor deze opleiding dient u dan ook de volgende zaken in te leveren:
*een recente fotocopie van uw rijbewijs B
*een gewaarmerkte copie van een einddiploma van een opleiding op niveau van; VMBO, VBO (voorheen LBO) of IVBO (voorheen IBO) of MAVO (voorheen ULO en MULO) of de afgeronde eerste drie klassen van het VWO of HAVO.
Zónder een van de genoemde bescheiden kunt u zich niét inschrijven voor deze opleiding. Heeft u wél een van de genoemde opleidingen gevolgd maar niet helemaal afgemaakt of heeft u andere diploma’s waarmee u volgens u een gelijk niveau heeft behaald als bovengenoemde diploma’s of heeft u een buitenlands diploma leest u dan even verder wat voor u de juiste oplossing kan zijn.
Zónder een van de genoemde bescheiden kunt u zich niét inschrijven voor deze opleiding.

Nederlandse diploma's welke hierboven niet genoemd staan kunt u laten beoordelen door de Informatie Beheer Groep Groningen,
afdeling Diplomawaardering in Groningen, Postbus 30157, 9700 LJ Groningen.
Daarvoor kunt u een aanvraagformulier aanvragen bij de IBG, tel. 050-599 8036.

Buitenlandse diploma's dient u te laten beoordelen door het Informatiecentrum voor Diploma Waardering (IDW), Postbus 7338, 2701AH Zoetermeer, tel: 079 321 7930. Dit informatiecentrum is een samenwerkingsverband tussen Stichting Nuffic en Colo. Voor deze particuliere opleiding dient u de diplomawaardering persoonlijk aan te vragen bij het IDW en aan het IDW te betalen. Op de website van het IDW kunt u alle informatie vinden en tevens een aanvraagformulier downloaden.

Indien u wél heeft geleerd maar niét in het bezit bent van een van de genoemde diploma's kunt u ook een "geschiktheidstoets" afleggen bij IBKI Innovam (Innovam Branche Kwalificatie Instituut). De toets test u op uw "beroepscompetenties" D.w.z. of u geschikt bent voor het beroep rij-instructeur.
Verdere informatie en een aanvraagformulier zijn verkrijgbaar via deze link

NAAR INHOUD

Beroepskeuzetest
SAN Verkeersopleidingen voelt een grote verantwoordelijkheid m.b.t. de leerlingen. Om achteraf teleurstelling te voorkomen kunt u vooraf een test afleggen. 

Deze test bestaat uit:
* beoordeling van 
  de
vooropleidingsbescheiden
* persoonlijk gesprek
* psychologische test
* theoretische verkeerstest
* rijproef


Legt men deze test met voldoende resultaat af dan is men zonder meer geschikt voor het beroep rij-instructeur/trice en zal de opleiding geen enkel probleem voor u zijn. De test duurt anderhalf uur en kost € 85,--  De test is niet verplicht. U dient deze test niet te verwarren met de hiervoor genoemde WRM geschiktheidtest voor mensen die over onvoldoende vooropleiding beschikken.

Het Succescentrum voor Rij-instructeurs.

Kwaliteit van de opleiding rij-instructeur...  Ervaring sinds 1981

Opleiding rijinstructeur aangepast aan de nieuwste eisen van 2013.De beste garantie om vlot te slagen zijn docenten die de "INSTRUCTEURSTAAL" spreken. SAN prijst zich gelukkig dergelijke mensen in de organisatie te hebben. Volgens velen de besten van Nederland! U zult dat tijdens de cursus met ons eens zijn.
Al reeds sinds 1981 hebben wij deze opleiding in ons pakket. In de loop der jaren is de opleiding steeds weer bijgeschaafd waar nodig en is onze kennis en ervaring steeds weer geïmplementeerd in de lessen, ten gunste van onze cursisten.
Onze docenten volgen regelmatig bijscholing en zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten en exameneisen.
Van de cursisten wordt uiteraard verwacht dat zij bereid zijn het opgegeven huiswerk te bestuderen. Hetgeen het eindresultaat ten goede zal komen.

SAN Verkeersopleidingen is o.a. erkend door de Landelijke Belangenvereniging voor Verkeersopleidings Instituten. Tevens hebben belangenorganisaties voor consumenten hun goedkeuring verleend. Zie hiervoor verder de pagina "Onze kwalificaties".
Deze erkenningen zijn een waarborg voor de kwaliteit van de door u gevolgde opleiding.

SAN Verkeersopleidingen werkt uitsluitend met officiële lesmaterialen zoals o.a. boeken van erkende uitgevers, zodat u niet alleen het allerbeste voor u heeft, maar ook op het examen kunnen zich dan geen verrassingen voordoen en dat is elders helaas nog wel eens anders.

Theoretische lessen rij-instructeur in ons opleidingscentrum in Amsterdam.
Opleiding rijinstructeur aangepast aan de nieuwste eisen van 2013.Opleiding Rij-instructeur in Amsterdam volgens de eisen van 2013.Pas op voor kopieën.
SAN Verkeersopleidingen is al 30 jaar een bekende in de rijschool-wereld. Soms probeert men onze opleiding rij-instructeur te kopiëren. Wij zien soms ook volledige stukken (vaak verouderde) tekst van onze website terug op andere websites op internet. Wij worden er wel eens op geattendeerd dat een nieuw opleidings-instituut  de cursus rij-instructeur voor een net ietsje lager bedrag, met kortingsacties of met hele mooie brochures aanbiedt en zo probeert om klanten te trekken. Kortingsacties gaan dan gepaard met minder lesdagen of het niet meer verstrekken van een uitgebreid boekenpakket. Soms is het een pas kort geleden opgerichte bedrijf dat werkt met verouderd lesmateriaal of met verouderde inzichten uit de tijd waarin ze zelf de opleiding volgden. Vaak verlaat zo'n nieuwkomer na enige tijd de rijschoolwereld weer of komt onder een andere naam weer terug. Wij worden met enige regelmaat gevraagd om de opleiding rij-instructeur te voltooien voor mensen die door hun "opleidingsinstituut" in de steek zijn gelaten en veel geld zijn kwijtgeraakt.  Kies daarom voor vakmanschap van SAN Verkeersopleidingen en start, maar... vooral voltóói de opleiding onder onze deskundige begeleiding! Velen gingen u voor!


Een up-to-date lesboeken pakket. Dus géén copietjes of verouderd lesmateriaal !

SAN verkeersopleidingen beschikt over de meest compleet en modern ingerichte leslokalen waarbij videopresentatie, computer en overheadprojectie tot de standaarduitrusting behoren.

TERUG NAAR INHOUD

 

U kunt al snel starten met de opleiding rijinstructeur !

Het Succescentrum voor Rij-instructeurs.

SAN Verkeersopleidingen heeft standaard lesprogramma's voor de opleidingen rij-instructeur. Om de opleiding te volgen  kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden. 
U kunt de opleiding volgen:

tijdens onze donderdagopleiding rij-instructeur of 
tijdens onze zaterdagopleiding rij-instructeur
tijdens onze snelopleiding rij-instructeur

De snelopleiding en donderdagopleiding worden gegeven van 09.00 uur tot 15.00 uur. De zaterdagopleiding van 08.30 uur tot 14.30 uur. In onze dagopleidingen is een lunchpauze van een half uur opgenomen. 

De praktijkrijlessen, onderdeel van fase 1 van de opleiding worden op andere dagen dan de vaste lesdag gegeven. U dient hiervoor t.z.t. wat extra tijd voor vrij te maken. De opleiding rij-instructeur vindt plaats in de vestiging van SAN Verkeersopleidingen, H.J.E. wenckebachweg 53A,
1096AK Amsterdam.

De lessen worden in clusters gegeven. Hierdoor is meerdere keren per jaar instromen mogelijk op het moment dat een nieuwe clustert start.
Voor de eerstvolgende startdatum klikt u hier. Maar u kunt ons ook altijd even bellen voor de eerstvolgende startdatum. Tel. 020 - 69 22 223 of 020 - 66 33 773.

SNELOPLEIDING
snelopleiding rij-instructeur m/v

De opleiding rij-instructeur m/v wordt reeds ruim 30 jaar, met veel succes, door ons opleidings-instituut verzorgd. De opleiding duurde altijd ongeveer 11 á 12 opleidingsmaanden, afhankelijk van onderbrekingen zoals o.a. feestdagen, vakanties etc.

VEEL GESTELDE VRAAG!
Regelmatig wordt ons gevraagd of de opleiding ook sneller kan worden gevolgd. Wij hechten veel waarde aan hoge kwaliteit en aan het feit dat veel van onze cursisten de examens in één keer behalen. Omdat één dag les al een behoorlijke hoeveelheid huiswerk met zich meebrengt is het niet voor iedereen mogelijk om de snelopleiding te volgen en méér tijd voor de studie vrij te maken.

SNELLERE OPLEIDING RIJINSTRUCTEUR ?

Om aan de veel gestelde vraag te kunnen voldoen hebben wij ook een snellere opleiding welke binnen 6 opleidingsmaanden, met twee lesdagen per week kan worden gevolgd. Het aantal lesuren binnen de opleiding is niét minder dan in de boven omschreven ééndagscursus. Dus onze bekende kwaliteit blijft gehandhaafd. Om deel te kunnen nemen aan deze veel snellere opleiding dient u echter wel, behalve aan de vooropleidingseisen (zie inschrijfformulier) aan enkele belangrijke andere voorwaarde te kunnen voldoen; Géén kopietjes maar echte lesboeken van erkende schoolboeken uitgever.

  • U dient over voldoende tijd te beschikken om náást twee dagen van 09.00 tot 15.00 uur de lessen te volgen ook thuis te kunnen studeren.
    Minimaal zult u daar thuis zo’n 15 tot 20 uur per week aan moeten kunnen besteden.
  • Tevens dient u het volledige cursusbedrag (ingaande op de eerste lesdag) in maximaal 6 maandelijkse termijnen te voldoen.

Indien u hier niet aan kunt voldoen adviseren wij u een van onze ééndag-per week-cursussen te volgen.

*Start van de snelopleiding rij-instructeur:

Aanvang met wekelijks les op dinsdag en vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.
Opleiding fase 1 na 9 opleidingsweken (18 lesdagen), opleiding fase 2 duurt 8,5 opleidingsweken (17 lesdagen). Aanvang fase 3 in de 18e opleidingsweek. De duur van fase 3 (40 uur stage) kan variëren.

Einde van de snelopleiding rijinstructeur is al mogelijk na 22 opleidingsweken*.


Wilt u meer informatie
over deze snellere opleiding?
Belt u ons dan gerust,
020-69 22 223 of 020-66 33 773.


 

TERUG NAAR INHOUD Instructeursopleiding
* Vakanties en feestdagen en onvoorziene wachttijden examens en stage niet meegerekend.

Voor het opleiden van groepen cursisten kan ook van bovenstaande lestijden en lesdagen worden afgeweken. Wij stellen dan een zogenaamde opleiding op maat samen, toegesneden op de mogelijkheden van de groep deelnemers.

TERUG NAAR INHOUD

Het Succescentrum voor Rij-instructeurs.

Inschrijven voor de opleiding rij-instructeur

U kunt zich inschrijven voor de opleiding rij-instructeur door het invullen van het inschrijfformulier dat u hier kunt downloaden als pdf bestand.  
U dient het inschrijfformulier opleiding rij-instructeur te printen en volledig ingevuld in te sturen naar SAN Verkeersopleidingen, afdeling instructeursopleidingen, Postbus 94170, 1090GD Amsterdam.  Let u goed op, dat u de bij het inschrijfformulier opleiding rij-instructeur behorende documenten meestuurt, zodat uw inschrijving direct in behandeling kan worden genomen.
U vindt op blad 2 van het inschrijfformulier opleiding rij-instructeur een opsomming van de mee te sturen documenten. Na ontvangst van uw inschrijfformulier en de daarbij behorende documenten ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken en zich persoonlijk inschrijven voor de opleiding rijinstructeur bij ons op kantoor, H.J.E. Wenckebachweg 53 A, 1096AK Amsterdam. U belt daarvoor 020-69 22 223 of 020-66 33 773. Vraagt u even naar de afdeling opleiding rijinstructeurs en de afspraak is zó gemaakt. 

Onze opleidingen rij-instructeur vinden in principe plaats in een van onze leslokalen in Amterdam doch regelmatig verzorgen wij opleidingen rij-instructeur in andere locaties. In geval van groepsopleidingen kunnen wij in iedere plaats de opleiding verzorgen.

Acrobat reader downloaden.

Als u het pdf document niét kunt openen beschikt u waarschijnlijk niet over de Acrobat Reader. 
U kunt de Acrobat Reader hier downloaden door te klikken op hiernaast geplaatste afbeelding.

SAN Verkeersopleidingen wenst u veel succes 
met deze nieuwe keuze voor uw toekomst.

U vindt nog uitgebreidere informatie over het beroep rijinstructeur en de vervolgopleidingen op:

 TERUG NAAR INHOUD
.

.

 

 

Voor meer
informatie
kunt u
ons altijd bellen!
Wij adviseren u graag!

 
020 - 69 22 223 Afd. beroepsopleidingen
020 - 66 33 773 Receptie Amsterdam
algemeen nummer

Kijk regelmatig op www.rij-instructeurworden.nl voor actuele informatie

 


U vindt ons met Google